Polityka Prywatności newslettera

1. Administratorem danych jest Rafał Wrzosek z siedzibą w Sokołowie Podlaskim. Ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach firmy TFB GROUP Sp.zo.o czyli firmy świadczącej usługi związane z automatyczną wysyłką maili.

2. W razie jakichkolwiek pytań związanych z polityką prywatności w każdym momencie możesz się ze mną skontaktować pod adresem e-mail: rafalwrzosek@rafalwrzosek.pl

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę: Dane użytkowników nigdy nie będą udostępniane albo sprzedawane osobom trzecim!

4. Jeżeli chcesz otrzymać darmowego e-booka pt. "Dlaczego uznałeś, że jesteś skazany na etat" to musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularzy które znajdują się na stronie http://rafalwrzosek.pl/ albo na odrębnych tzw. stronach przechwytujących, a następnie te dane potwierdzić poprzez kliknięcie w link aktywujący, który zostanie przesłany na Twoją skrzynkę mailową. Zostawienie i potwierdzenie tych danych jest równoznaczne z zapisem do mojego newslettera. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, byś mógł otrzymać e-booka.

5. Dane przekazane podczas wypełniania formularza zostaną wykorzystywane w celu przesyłania Ci e-booka oraz w celu przesyłania mojego newslettera oraz innych informacji związanych z tematyką e-booka czy mojego bloga, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się.

6. Dane które zostawiłeś w formularzu, będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

7. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia poprzez kliknięcie w odnośnik zawarty w stopce otrzymanych wiadomości e-mail. Zażądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 16-20 RODO.

8. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego.

9. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, np. odpisując na mój newsletter, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

10. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Copyright © 2018 Rafał Wrzosek

To jest obszar dolnego suwaka. Możesz edytować ten tekst lub wstawić tutaj dowolny element. Jest to znakomite miejsce na wstawienie formularza zapisu lub licznika odliczającego czas do końca promocji lub ilości pozostałych sztuk towaru.